ลงสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมเมืองมุกดาหาร ศูนย์จำหน่ายอาหารฯ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
255

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกฯ พร้อมด้วย น.ส.ดาวดวงดี พัฒนาธนทรัพย์ ที่ปรึกษานายกฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมเมืองมุกดาหาร ณ ศูนย์จำหน่ายอาหารและสินค้า เทศบาลเมืองมุกดาหาร

3.S__9576801.jpg 4.S__9576804.jpg 1.S__9576796.jpg