ปรับปรุงทาสีทางม้าลายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร หน้า รร.อนุบาลมุกดาหาร

0
78

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการปรับปรุงทาสีทางม้าลายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ที่หน้าโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนและเด็ก

2.2955505.jpg 3.2955510.jpg