ปรับปรุงทาสีทางม้าลาย หน้ารร.มุกดาหาร และรพ.มุกดาหาร เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0
46

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการปรับปรุงทาสีทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ที่ด้านหน้าโรงเรียนมุกดาหาร และโรงพยาบาลมุกดาหาร

2.2948987.jpg 3.2946918.jpg