ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๔ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร พื้นที่ดำเนินการ ซอยประดับศรี (ชุมชนศรีมุกดาหาร ๑) เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
43

ดาวน์โหลด