ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ – ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๘.๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร พื้นที่ดำเนินการ ซอยศรีประเสริฐ ๒ (ชุมชนดอนมุกดา) เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
141

ดาวน์โหลด