ประชุมรูปแบบ Poverty Forum ในโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ชุมชนคำภูเงิน

0
238

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ลงพื้นที่ ชุมชนคำภูเงิน ได้จัดประชุมร่วมกับศูนย์ ศจพ.ทม. ในเขตชุมชนหลังศูนย์ราชการ ในรูปแบบ Poverty Forum ในโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลาประชาคมคำภูเงิน โดยแหล่งทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

2.22053.jpg 3.D054994B-4EBF-4580-8D9B-1D1B0726BC85.jpg