ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมและพิธีทางน้ำ งานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษา ๒๕๖๕

0
261

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี มอบหมาย คณะกรรมการจัดงานแข่อเรือฯ บูรณาการร่วมกับ งานควบคุมขบวนเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทาน และตีช้างน้ำนอง ประกอบด้วย สถานีเรือ นรข.มุกดาหาร กองกำกับการ ๑๐ ตำรวจน้ำมุกดาหาร สนง.ปภ.จังหวัดมุกดาหาร และ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ตัวแทนชาวเรือ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีเรือมุกดาหาร วางแผนการควบคุมขบวนเรือที่จะเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมทางน้ำในแม่น้ำโขง เพื่อความสวยงามและสมพระเกียรติในการอัญเชิญถ้วยพระราชทาน งานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาในปีนี้ต่อไป

2763f0c1ec75774dc.jpg 3357572b0173bf2c4.jpg 2737666.jpg