ดำเนินการตัดแต่งต้นตีนเป็ด บริเวณตลาดอินโดจีน และติดตั้งราวกั้นตลิ่ง ตลาดอินโดจีน

0
250

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ ฝ่ายป้องกันฯ ทำการตัดต้นตีนเป็ด ที่ตลาดอินโดจีน เพื่อป้องกันการหักโค่นล้มทับร้านค้าตลาดอินโดจีน ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยในช่วงการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

2.jpg 4876149b98b55faf5.jpg 323148539129d349c.jpg