งานไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและเตรียมงานประเพณีแข่งเรือ

0
50

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยกองช่าง งานไฟฟ้า ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชุมชนต่างๆ ได้แก่ ซอยผ่องใส หมู่บ้านเพชรมุกดาวิลล่า ซอยผ่องใส ซอยวิเศษสุนทร ถนนประชาสามัคคี ซอยตาดแคน๑๘ ตัดกับตาดแคน๒๐ ชุมชนอรุณรังษี ถนนสำราญชายโขงเหนือ ดำเนินการจัดเตรียมงานไฟฟ้าสำหรับการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา และติดตั้งไฟฟ้างานศพ ชุมชนศรีบุญเรือง๒ และวัดหลักสอง 2.วัดหลักสอง

2.jpg 3.jpg 4-2.jpg