การอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้าย

0
48

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้าย ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน จัดโดย ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ ๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดอบรมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

2.jpg 4.jpg 5.jpg