การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

0
208

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ พร้อมนี้ท่านเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวแสดงความยินดีชื่นชมและเป็นขวัญกำลังใจให้คณะผู้บริหาร คณะครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมุกดาหารในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

IMG_1872.jpg IMG_1879.jpg IMG_1874.jpg IMG_1891.jpg