การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดนิรมิต) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

0
59

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ประธานสภา หัวหน้าส่วนการบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมพบปะผู้ปกครองนักเรียน ในการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดนิรมิต) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดนิรมิต)

100906cff1f55a321.jpg 2.1.jpg 4756f5c6f60676ffe.jpg 2e7c4f0ff2668b389.jpg 376acc6be61e9f37e.jpg