ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนศรีปทุม

0
330

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนศรีปทุม

9927645A-4D20-4123-9F0F-9E20EB7952F0.jpg
7C5FE010-48B7-4CDC-ACEA-120B10CEB200.jpg
A8C88ACB-C4A2-4433-8255-F4F8C4B1AE17.jpg
75FB6F51-F9AC-4E68-82FE-99242C6670F7.jpg