พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0
510

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร

73B89AED-71D6-4621-9288-644C5FAA84C8.jpg
C5100E03-85FA-44F7-82A6-F7015001A1AD.jpg
6503B59C-A4B7-4E4C-8265-DCB23F441864.jpg
DA628932-BCF6-4B10-81D4-CCA63E1270C4.jpg
38A8FEE3-B2A6-4AF1-A244-648871A49AF2.jpg
F711C8AB-4974-47AC-8EDC-DA6A58C9660D.jpg