กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย

0
325

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย ทั้งนี้ มีผู้นำสุนัข – แมวมารับบริการกว่า ๗๑ ตัว

131EA2EA-F87A-4264-91CF-0DABD0ED9946.jpg
C3F84662-348C-4810-9059-0FCBFCC5CE95.jpg
10AA0932-86A4-45A9-BA98-DCF3BD64CC1C.jpg
264C9C8A-FA1B-42FD-B1FC-A7F89B21BFD2.jpg