วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0
348

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในงานกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน มีบริษัท หน่วยงาน สื่อสารร่วมกิจกรรมจำนวน ๙ หน่วยงาน ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดระเบียบ ในถนนสายหลัก ถนนพิทักษ์พนมเขต จากหน้าแยกเมืองใหม่ ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง ถนนมุกดาหารดอนตาล จาก หน้าหอการค้ามุกดาหาร ถึงหน้ารีสอร์ทไม้หอม และถนนสายรอง ถนนสำราญชายโขงเหนือ ถนนสำราญชายโขงใต้ ตลอดแนว

001.jpg
2435164.jpg
2435165.jpg
2435166.jpg
2435167.jpg