พิธีเปิดโครงการยุทธการบูรณาการร่วม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชานในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

0
48

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการยุทธการบูรณาการร่วม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชานในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งตำรวจ ทหาร พลเรือน ภาคประชาชน ร่วมพิธีเปิด ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สถานีเรือมุกดาหาร โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ซึ่งเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมของทุกภาคส่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แก้ไขปัญหาการกระทำความผิดกฎหมายเงื่อนไขชายแดนต่างๆ ตามแนวริมตลิ่งแม่น้ำโขง ตลอดจนร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวริมตลิ่งแม่น้ำโขง เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

132360.jpg
132362.jpg
132364.jpg
132365.jpg
132367.jpg
132368.jpg
132371.jpg
132373.jpg
132377.jpg