มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ในเบื้องต้น ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ที่ประสบเหตุวาตภัย ลมพายุพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหาย

0
441

๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมาย นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ ลงมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ในเบื้องต้น ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ที่ประสบเหตุวาตภัย ลมพายุพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ในช่วงเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.ซึ่งในวันนี้นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อม ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี และ ผอ.กอง/หน.ฝ่าย/หน.งาน ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ ณ จุดเกิดเหตุ ซอยเพชรดี ชุมชนศรีมุกดาหาร๑ ซึ่งเบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย จำนวน ๑๘ ครอบครัว และในการช่วยเหลือเยียวยา ในลำดับต่อไป ในส่วนที่เหลือเทศบาลเมืองมุกดาหาร จะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป

2330629.jpg
2330631.jpg
2330634.jpg
2330636.jpg
2330637.jpg
2330639.jpg
2330642.jpg
2330645.jpg
2330648.jpg
2330649.jpg
2330651.jpg
2330652.jpg