การจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา

0
487

๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ และ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี ร่วม พิธีการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal ณ บริเวณหน้าหอแก้วมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

440D04C8-0FB6-475A-B178-A89C25A99D73.jpg
7BB862AE-1296-495E-A764-0DC48FA3A015.jpg
6398D0A1-900D-43D4-BDF4-D8F050DE100F.jpg
A4B8B96A-DCA2-47E8-930D-B41A38284B59.jpg
81981097-83BF-4031-90B1-BE51DA58B52A.jpg
B190AA66-8FDF-4C41-AD67-B58D4B24DAB5.jpg
9B337B3C-75FF-43BF-AEDE-77424E3CDAF3.jpg
274EA107-30D4-4995-A506-FF5F8EE4FE9B.jpg
FA28246E-80DE-44FD-A954-51E09BE3FBA6.jpg