ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้พิการ, คนชราและผู้ป่วยติดเตียง

0
96

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​ ฝ่ายปกครอง​ สำนักปลัดเทศบาล​ ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค​ ๔ สาขาจังหวัดมุกดาหาร​ จัดหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Unit ร่วมออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้พิการ, คนชราและผู้ป่วยติดเตียง​ ประกอบไปด้วย​ ชุมชนเขามโนรมย์, ชุมชนคำหอย, ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย, ชุมชนศรีพัฒนา ๒ และชุมชนตาดแคน​ ๒ โดย​ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

D8515510-F503-4C6C-B7D8-2B95C80F01C4.jpg
6B346628-EA5C-4DDC-AB94-C1614A8C6939.jpg
75A57C04-1B68-49BC-A3D9-A6CDE96DB7B2.jpg
1162A84C-7383-4EB2-9F86-B376D49DCC30.jpg
CA0DB98B-1D4F-493D-8ED9-4C788D9BBDA7.jpg