งานกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดคำสายทอง

0
693

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในงานกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดคำสายทอง จ.มุกดาหาร

8207263B-76BC-4119-9B8E-9DD879540800.jpg
C9F4A422-D9B5-4735-AF75-589E59EF89B8.jpg
AAE934EC-6DED-49DB-BC73-452248AE3FB9.jpg
6D2ACAA1-D816-4EFA-97E0-C5335BAA8995.jpg
BB3F64FB-7EFC-4975-9BE2-9B2231B8A110.jpg
9352EDE9-12BD-4F6B-90E3-293D4367626A.jpg
BFEB09AF-634E-442A-9F4C-0ED31E95C1C8.jpg