ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

0
99

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้นายวสุ กาญจนกุล รักษาการปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร นายวิทยา พันธุ์โคตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

01.jpg
32698.jpg
32702.jpg
32703.jpg
276756.jpg
276757.jpg
276758.jpg
276759.jpg