นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเยี่ยมให้กำลังใจ คณะ หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ที่มารับบริการการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒

0
48

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมคณะ สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล เยี่ยมให้กำลังใจ คณะ หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ที่มารับบริการการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน โรงเรียนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

1597335.jpg
1597305.jpg
1597306.jpg
1597307.jpg
1597308.jpg
1597334.jpg