ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔

0
82

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

S__1744932.jpg
S__1744934.jpg
S__1744935.jpg