พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดแจ้ง ชุมชนนาโปใหญ่

0
83

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย น.ส.พลอยพชร ตั้งปณิธานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดแจ้ง ชุมชนนาโปใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

S__1540129.jpg
S__1540131.jpg
S__1540132.jpg
S__1540133.jpg
S__1540134.jpg
S__1540135.jpg
S__1540136.jpg
S__1540137.jpg