ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง การกำหนดส่วนราชการ และการกำหนดอำนาจหน้าที่โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
826

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง การกำหนดส่วนราชการ และการกำหนดอำนาจหน้าที่โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองมุกดาหาร