ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง การกำหนดส่วนราชการ และการกำหนดอำนาจหน้าที่โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
138

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง การกำหนดส่วนราชการ และการกำหนดอำนาจหน้าที่โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองมุกดาหาร