การต้อนรับและรับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

0
367

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วีเชียร พรมจันทร์ และนางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วนหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล ในการต้อนรับและรับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร

001.jpg
1425457.jpg
1425585.jpg
1425589.jpg
1425674.jpg
1425706.jpg
1425707.jpg
1425709.jpg
1425748.jpg