ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมสุนัขและแมวจรจัด ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
1436

วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564

ตั้งแต่ 09.00-16.30 น. (ผ่าตัดทำหมัน ควรพามาก่อน 11.00 น.)

ณ อาคารป้องกันฯ(ดับเพลิง)

*** ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ สุนัข-แมว จรจัดและด้อยโอกาส ฟรี

*** ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข-แมว ให้กับสุนัขแมวจรจัด และสัตว์ด้อยโอกาส ฟรี

*** อากาศร้อน รีบพามากันนะคะ

หมายเหตุ => สุนัขและแมวที่จะผ่าตัดทำหมัน ต้องงดน้ำและอาหาร หลัง 20.00 น. ของคืนวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อความปลอดภัยในการวางยาสลบในสัตว์