บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนศรีพัฒนา ๒

0
329

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนศรีพัฒนา ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. โดยมีประชาชนได้นำสุนัขและแมว มารับบริการในครั้งนี้เป็นจำนวนมากพอสมควร

322003c30c87bc23c63ee.jpg
322024e8c3fac5cd467b4.jpg
3220399fd0142eef8ad0b.jpg
32204b482743e23495a3f.jpg
3220596b6fa6a70d2f400.jpg
3220629a08647ed355223.jpg
3220713e157125321e3bc.jpg
32208e62913b478bfcc05.jpg