ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนศรีมุกดาหาร ๒

0
274

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนศรีมุกดาหาร ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. โดยมีประชาชนได้นำสุนัขและแมว มารับบริการในครั้งนี้เป็นจำนวนมากพอสมควร

01cd78cda2e63ec041.jpg
02e96cb1bf594fd097.jpg
037de3294aed51c027.jpg
04b100d202fe12cdc5.jpg
05ffb98efc56b1d30b.jpg
061e39f8afc86418ab.jpg
07537465d042389aea.jpg
08cb56ca80966c078a.jpg
09.jpg
10.jpg