กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ZERO TOLERANCE)

0
517

นายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ZERO TOLERANCE) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร