อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑-๑๔

0
41

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองมุกดาหาร อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑-๑๔ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยนายเพียร แสวงบุญ ประธาน กกต.เทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการอบรม โดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน