กิจกรรมการเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

0
96

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายวสุ กาญจนกุล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และ นางนริศรา เทพคเชนทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมกิจกรรมการเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ เวทีกลางศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร