งานประชุมรับฟัง และสร้างความสมานฉันท์ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล

0
877

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมุกดาหาร (กกต.มุกดาหาร) จัดประชุมรับฟัง และสร้างความสมานฉันท์ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล เขตอำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอคำชะอี จำนวน ๓๐๐ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงแรมพลอยเลซ