การรับสมัคร​​ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร (วันที่สาม)

0
850

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วันที่สาม) การรับสมัคร​​ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

มีผู้มายื่นใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ในเขต ๒​ จำนวน​ ๑ ท่าน และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร จำนวน ๑ ท่าน