ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ระยะสั้นและระยะยาวกับทางโรงฆ่าสัตว์

0
144

​๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวสุ กาญจนกุล รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ รับการประสานงาน เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร และสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้เข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ระยะสั้นและระยะยาวกับทางโรงฆ่าสัตว์

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg