ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

0
143

วันที่​ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๓.๒๐ น.​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องฯ ร่วมต้อนรับคณะ​กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๕ ในการลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg