งานรักษาความสะอาดร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๑ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

0
171

๖ มกราคม ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานรักษาความสะอาดร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๑ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

010ec4d17549ad9243.jpg
25944.jpg
25946.jpg