พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

0
80

๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ณ บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร

8B2505A4-C35A-4FEB-BB10-83285FB838C7.jpg
02D20FE9-B53B-4C14-B0AF-D1A62BBE658B.jpg
03624CE6-A04D-4856-A1D2-A96F3F0CD365.jpg
E84CEFFD-7182-4A8E-B215-BB534CEAA79E.jpg
E21AAA4B-B1F0-4527-AF7F-9C16C2C45C4A.jpg
F6533869-4DD2-46F8-A502-F02FB85AB48B.jpg
0D3DDDF4-3BBB-4469-9A4C-B7C7DC9BF9D9.jpg
717A76B2-E82B-4723-A017-0D23B268C983.jpg