ออกรายการวิทยุเพื่อพบปะ พูดคุยกับประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร

0
70

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ออกรายการวิทยุเพื่อพบปะ พูดคุยกับประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร แจ้งข้อมูลข่าวสาร และความห่วงใยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร F.M. ๙๙.๒๕ MHz

01.jpg
S__12574724.jpg
S__12574726.jpg