พิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔

0
169

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ณ หน้าสำนักงานแขวงทางหลวงมุกดาหาร พร้อมนี้ได้ เข้าขบวนรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย และนำรถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ร่วมรณรงค์ มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีรวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕๐คน

015bba6676d556f0f4.jpg
029395662efb4619a3.jpg
S__22528005.jpg
S__22528008.jpg
S__22528009.jpg
S__22528010.jpg
S__22528013.jpg