ตรวจสอบคัดกรองประชาชน ผู้มาใช้บริการตลาดราตรี และให้คำแนะนำประชาชน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล

0
167

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงตรวจสอบคัดกรองประชาชน ผู้มาใช้บริการตลาดราตรี และให้คำแนะนำประชาชน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19

856994.jpg
856995.jpg
856999.jpg
857004.jpg
857011.jpg