วันรวมน้ำใจ ประจำปี ๒๕๖๔

0
82

วันที่​ ๒๕ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ เวลา​ ๑๐.๓๐ น.​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนฯ ร่วมมอบ ตู้เย็น จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๙,๔๘๘ บาท ให้กับ กาชาดจังหวัดมุกดาหาร ใน “วันรวมน้ำใจ ประจำปี ๒๕๖๔” ชาวจังหวัดมุกดาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร