ประชุม​ คณะผู้บริหาร​ หัวหน้าส่วนฯ​ ให้รับทราบประกาศจังหวัดมุกดาหาร​ ​ในมาตรการเฝ้าระวัง​ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙ (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร​(ฉบับที่​๓๗)​

0
157

วันที่​ ๒๔ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ เวลา​ ๑๐.๓๐ น.​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ เรียกประชุม​ คณะผู้บริหาร​ หัวหน้าส่วนฯ​ ให้รับทราบประกาศจังหวัดมุกดาหาร​ ​ในมาตรการเฝ้าระวัง​ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙ (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร​(ฉบับที่​๓๗)​โดยให้ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ​ เพิ่มความเข้มข้น​ ในมาตรการป้องกัน​การแพร่ระบาดต่างๆ