มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวกุล ได้มามอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักรียน ณโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง)

0
173

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ให้การต้อนรับคณะคุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวกุล ประธานกรรมการบริษัททีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวกุล ได้มามอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักรียน ณโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง)

S__88195077.jpg
S__88195080.jpg
S__88195081.jpg
S__88195082.jpg
S__88195083.jpg
S__88195084.jpg
S__88195086.jpg