พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0
201

วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา​ ๑๙.๑๙ น.​นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารมอบหมายให้​ นางมัลลิกา​ โภคสวัสดิ์​ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานร่วม
พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg