พิธีเปิดโครงการพลังสตรี พลังสร้างสรรค์

0
221

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดโครงการพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
6125.jpg
6132.jpg