พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0
191

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี จังหวัดมุกดาหาร

0188655c4f5e199cba.jpg
S__9183311.jpg
S__9183313.jpg
S__9183317.jpg
S__9183318.jpg
S__9183320.jpg
S__9183321.jpg
S__9183322.jpg