พิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมุกดาหาร

0
160

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมุกดาหาร ประกอบด้วย ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์เจ้าจันทกินรี ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) และ หอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ตามลำดับ

01.jpg
S__8142871.jpg
S__8142873.jpg
S__8142874.jpg
S__8142875.jpg
S__8142876.jpg
S__8142877.jpg
S__8142878.jpg
S__8142879.jpg
S__8142880.jpg