ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลตาเกา จ.อุบลราชธานี

0
96

๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลตาเกา จ.อุบลราชธานี ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

S__22839352.jpg
S__22839354.jpg
S__22839355.jpg
S__22839356.jpg